Projektsida

Restaureringsåtgärder - Vätterns tillflöden

Projektet ska genomföra fysiska restaureringsåtgärder i åtta av Vätterns sydvästra tillrinnande vattendrag belägna inom Habo respektive Jönköpings kommuner. Åtgärderna syftar till att att åtgärda såväl artificiellt definitiva men också partiella vandringshinder för i första hand den sjölevande öringen i Vättern.

Länsstyrelsen Jönköping
Jönköping
700000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3923
2338-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.