Projektsida

Bråvikenbäckarna

Projektet ska genomföra och planera åtgärder som innebär minskad fysisk påverkan och därmed förbättrar den ekologiska statusen i vattenförekomster inom värdetrakten Bråvikenbäckarna i Norrköpings kommun.

Länsstyrelsen Östergötland
Linköping
950000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3922
2322-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.