Projektsida

Restaurering - Ljusnan, Gruckan & Mittån

Projektet kommer att återställa och/eller anpassa den fysiska miljön i vattendrag påverkade av flottledsrensning.

Länsstyrelsen Jämtland
Östersund
1461000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3921
2307-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.