Projektsida

Bevara Fylleåns värden

Projektet innebär arbete för ett långsiktigt bevarande av Fylleåns mest värdefulla delar. Det som särskilt ska värnas är viktiga strukturer i vattendraget som forsar, fall, lek- och uppväxtområden för lax och öring, biotoper för skyddsvärd bottenfauna samt en gynnsam landmiljö kring dessa.

Länsstyrelsen Halland
Halmstad
655960
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3900
2357-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.