Projektsida

Fördjupad inventering och planering inför områdesskydd i Helgeå, Väraberga-länsgränsen mot Skåne

Projektet syftar till att få en ökad kunskap om området vad gäller biologiskt innehåll och livsmiljöer, men också att identifiera eventuella hot och behov av åtgärder. Kunskapsunderlaget ska resultera i ett förslag till avgränsning av ett framtida områdesskydd med förslag till skötselåtgärder.

Länsstyrelsen Kronoberg
Växjö
600000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3899
2354-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.