Projektsida

Underlag och beslutsförslag för åtta limniska reservatsobjekt i Västra Götalands län

Projektets syftar till att skydda åtta av de mest värdefulla vattnen i länet (nationellt särskilt värdefulla och/eller Natura 2000) och på så sätt påskynda arbetet med att uppfylla miljökvalitetsmålen samt Sveriges arbete med Art- och habitatdirektivet. Projektet ska påskynda arbetet med limniska naturreservat i länet inom ramen för ett helhetstänkande med vattenmiljöer, svämplan och ekologiskt funktionella kantzoner.

Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborg
800000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3898
2350-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.