Projektsida

Naturreservat Lufsebäcken

Projektets mål är ett långsiktigt bevarande av Lufsebäcken via bildande av naturreservat av bäcken med kantzon och anknytande alsumpskogar. Projektet avser även att öka kunskapen om naturvärdena i vattnet och kantzonen.

Länsstyrelsen Jönköping
Jönköping
106200
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3897
2343-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.