Projektsida

Lillån och Storån

Projektets syfte är ett långsiktigt skydd, i form av naturreservat, av värdefulla vattendragsmiljöer vid Lillån och Storån. Projektet ska ta fram och förankra förslag på beslut och skötselplan för de aktuella delarna av Lillån och Storån.

Länsstyrelsen Östergötland
Linköping
200000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3896
2321-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.