Projektsida

Förarbete inför bildande av limniskt naturreservat Svaningsån

Projektets syfte är att ta fram allt underlag som krävs inför bildande av naturreservat.

Länsstyrelsen Jämtland
Östersund
280000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3895
2300-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.