Projektsida

Genomförande av handlingsprogram för naturskydd av sjöar och vattendrag i Gävleborg

Projektet ska genomföra planerade skyddsåtgärder i länsstyrelsens handlingsprogram för naturskydd av sjöar och vattendrag i Gävleborg. I detta paket ingår fyra nationellt särskilt värdefulla limniska objekt.
Projektet syftar även till att genomföra skyddsinsatser, exempelvis reservatsbildning, för skyddsvärda vatten under 2020.

Länsstyrelsen Gävleborg
Gävle
700000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3894
2296-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.