Projektsida

Sammanställning och inventering av naturvärden samt skyddsinsatser i Västerbottens stora nationellt och regionalt värdefulla vattenmiljöer

Målet är att sammanställa befintligt underlagsmaterial för stora vattensystem i länet som är nationellt eller regionalt värdefulla, och utifrån strategier för skydd samt planer för grön infrastruktur ta fram de delar som har potentiellt högst skyddsvärde. Därefter ska de utvalda vattnen inventeras i fält utifrån dess natur- och kulturvärden för att verifiera dess skyddsvärde.

Projektet syftar även till att genomföra skyddsinsatser, exempelvis reservatsbildning, för skyddsvärda vatten under 2020.

Länsstyrelsen Västerbotten
Umeå
600000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3893
2282-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.