Projektsida

Inventering av större opåverkade svämplansmiljöer i vattendrag

Projektet innebär inventering av större opåverkade svämplansmiljöer i vattendrag för att få kännedom om artförekomst och kvalitén på miljöerna. Inventeringen kommer att ligga till grund för pågående och framtida reservatsbildning samt eventuella åtgärder som behövs för att bevara och förstärka miljöerna.

Länsstyrelsen Örebro
Örebro
420000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3892
2267-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.