Projektsida

Helcom ACTION

Projektet innebär att i samarbete med övriga länder i Helcom, undersöka effekten hos utförda åtgärder mot bland annat övergödning i Östersjön, med avsikt att bättre förstå vilka åtgärder som ger bäst effekt i arbetet med att nå de gemensamt uppsatta målen i Baltic Sea Action Plan.

Stockholms universitet
Stockholm
300000
SEK
2019 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3880
2335-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.