Projektsida

Vidareutveckling av beslutsstödsystemet Nest och beredning av vetenskapligt underlag till internationella beslut om Östersjöns miljö

Projektet innebär arbete med att utveckla och underhålla modellbaserat beslutsstöd för internationellt arbete med ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. Projektet kommer att underhålla och utveckla Baltic Nest Institutes (BNI) modeller och databaser, samt beslutsstödsystemet Nest. Det kommer också att bistå med vetenskaplig kompetens och analys i det internationella miljöarbetet kring Östersjön speciellt inom HELCOM.

Samarbete sker speciellt inom BNI-nätverket, med SYKE och Aarhus
Universitet, men även med svenska lärosäten speciellt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Lunds Universitet (LU) och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI).

Stockholms universitet
Stockholm
4000000
SEK
2019 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3878
1780-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.