Projektsida

Svenskt deltagande i ICES WGINOSE

Stödet bidrar till kostnader för en svensk expert i samhällsekonomisk analys att delta i ett möte med ICES WGINOSE planerat 24-25 maj 2019 samt uppföljning och återrapportering till Havs- och vattenmyndigheten.

Havsmiljöinstitutet, HMI
Göteborg
46000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3877
1887-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.