Projektsida

Dagvattensystem och våtmarker i Fjugesta

Förberedelsearbetet innefattar: planering och förarbeten, inkl. anmälningar och dispenser som kan behövas för samtliga tre platser. Schaktarbete och omflyttning av massor innefattar: schakt och omflyttning av massor i och mellan de tre platserna. Dammar anläggs, och de två sydliga platserna får meandrande form. Det sydligaste områdets diken utformas också så att det finns översvämningsytor där vatten kan bredda vid högflöden. Totalt berörs en yta på ca 9000 m2 av schaktarbeten.

Sydnärkes miljöförvaltning
Laxå
1048000
SEK
2019 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående - övriga
3876
501-1645-2019

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut