Projektsida

Nätprovfiske Vättern, utsjöfisken efter röding

Projektet ska följa upp utvecklingen av rödingbeståndet i Vättern under 2019. Den sydsvenska storrödingen (Salvelinus alpinus umbla) har gått tillbaka kraftigt under det senaste århundrandet. Det överlägset största beståndet av storröding, nationellt sett, återfinns i Vättern. Tillgänglig data från provfisken visar på en positiv trend. Vid det senaste provfisket 2017 noterades dock en nedgång med avseende på fångst per ansträngning för röding vilket anses alarmerande. Behovet för en extra insats under året är stort för att kunna avgöra om det finns ett trendbrott i rödingens beståndsutveckling eller ej.

Projektet medfinansieras även av flera länsstyrelser samt LEADER-Vätter som bidrar med sammanlagt 294 320 kr.

Länsstyrelsen Östergötland
Linköping
200000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3875
1556-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.