Projektsida

Projekt inom ramen för regeringsuppdraget om utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP:s) miljöeffekter

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet och
Naturvårdsverket delar ett regeringsuppdrag med syfte att utvärdera hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik påverkar miljön i Sverige.

Under 2019 ska Havs- och vattenmyndighetens bidra till projekt inom det gemensamma regeringsuppdraget och i första hand till projekt om resultat och värdebaserade ersättningar för minskad övergödning.

Jordbruksverket
Jönköping
400000
SEK
2019 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3874
2032-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.