Projektsida

Ökad användning av utvecklade redskap

Projektet syftar till att sprida kunskap och öka användande av de redskap som tagits fram inom Sekretariatet för selektivt och skonsamt fiske 2014-2018.

Då många projekt som genomförts under perioden 2014-2018 uppvisat goda resultat, men inte spridits i större grad i fisket, och då antalet idéer från yrkesfiskenäringen om nya redskapslösningar för att minska oönskade fångster avtagit över tid bör fokus 2019 främst vara att implementera redan framtagna redskap, Genom att fokusera på kunskapsspridning och förevisning av de i flera fall lyckade redskapsalternativen avser projektet möjliggöra att ta steget från kunskapsuppbyggnad till verksamma åtgärder, alltså praktisk användning i fisket.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
2400000
SEK
2019 - 2020
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3873
2215-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.