Projektsida

Utveckling av ett skonsamt demersalt trålfiske LIT (Low Impact Trawling), fas 2

Projektet syftar till att minska bottenpåverkan och bränsleförbrukning vid bottentrålfiske efter räka, havskräfta och bottenlevande fisk, genom att lyfta trålborden från botten samt genom att utveckla en ny typ av rullande underställ. Detta samtidigt som fångst per ansträngning av målarterna är oförändrad. Projektet ska också studera om lyfta svep och pelagiska trålbord påverkar mängden bifångst av fisk under trålning efter räka och havskräfta.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
2400000
SEK
2019 - 2020
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3872
2214-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.