Projektsida

Arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Bidraget ska användas för arbete som följer av vattenförvaltningsförordningen.

Sveriges Geologiska undersökning, SGU
Uppsala
6000000
SEK
2019 - 2019
Grundvatten av god kvalitet
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3871
1707-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut
Öppna dokumentSlutrapport HaV-format

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.