Projektsida

Fällor i kustnära fiske - fler målarter

Projektet ska vidareutveckla push up-fällan som ett ledande redskap i kustnära miljö, genom att vidareutveckla den typ av fällor som har börjat användas i Blekinge och Skåne. Utvecklingens fokus är på kretsens utformning som initiativtagaren ser som nyckeln till att kunna öka fångsteffektiviteten inte bara för torsk utan även för andra arter inom kustfisket som abborre, flundra och piggvar. Samtidigt vill utföraren använda selektionspaneler för att minska hanteringen av fisk under minimimått.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
482500
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3862
1864-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.