Projektsida

Skonsamma fångstmetoder i Östersjön och Västerhavet

Projektet ska bidra till framgångsrikt genomförande och utvecklande av EU:s fiskeripolitik, på EU- och nationell nivå, genom studier av skonsamma fångstmetoder.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
2000000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3861
1862-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.