Projektsida

GFP-rådgivning

Projektet ska bidra till ett framgångsrikt genomförande och utvecklande av EU:s fiskeripolitik, på EU- och nationell nivå, genom kvalificerade underlag och deltagande vid möten.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
4600000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3860
1861-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.