Projektsida

Integrerad ekosystemanalys för år 2019

Projektet ska stödja en integrerad utvärdering av ekosystemens status och av förvaltningseffekter i haven, samt vidareutveckla en gemensam syn på kunskapsunderlag för en ekosystembaserad fiskförvaltning nationellt, samt mellan Sverige och andra länder med fokus på länder inom HELCOM och OSPAR.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
1150000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3857
1244-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.