Projektsida

ICES-möten för år 2019

Projektet möjliggör för SLU Aquas experter att delta i ett antal överenskomna ICES-möten.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
380000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3856
1243-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.