Projektsida

BSAP Update

Projektets syftar till att uppdatera Baltic Sea Action Plan och att anställa en projektledare för att samordna och driva arbetet. HaV bidrar med kostnader för projektledaren i ca en månad.

Helsingforskommissionen, HELCOM, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection Commission
Helsingfors, Finland
80000
SEK
2019 - 2019
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3845
1009-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.