Projektsida

Arbete enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön under år 2019

Projektet innebär arbete enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

SMHI
Norrköping
15000000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3843
3843-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.