Projektsida

Lerkesån - borttagande av vandringshinder i vägpassagen vid Digerberget

Vägpassagen vid Digerberget Lerkesån är en medelstor bäck i Nora kommun. Bäcken utgör naturreservat och N2000-område och hyser flodpärlmussla och öring. Vattendraget är därför högt prioriterat i länets vattenvårdsarbete. I Lerkesån finns flera artificiella vandringshinder varav vägpassagen till friluftsområdet Digerberget och bedöms som en av de viktigare att åtgärda. Nora kommun äger vägen och är huvudman för att byta de högt lagda heltrummorna till halvtummor som läggs betydligt djupare för att skapa en faunapassage och återskapa naturgivna förutsättningar. Vägen är en kommunal väg och därmed inte berättigad till statsbidrag från Trafikverket. Detta gör åtgärden billigare då ingen hänsyn behöver tas till Trafikverkets regler om broklassning och projekteringskrav.

Samhällsbyggnad Bergslagen
Nora
1480000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående - övriga
3833
501-1594-2019

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut