Projektsida

Aktiviteter under Laxens År 2019

Projektet har som mål att ta fram informationsmaterial, genomföra vattendragsvandringar och sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat skolelever och allmänhet.

Ätrans Vattenråd EF
Mularp
60000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3831
1234-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.