Projektsida

Restaurering av Lankälven 2.0

Projektet avser att fortsätta arbetet med att restaurera Lankälvens forsar som pågått 2017-2018 samt att följa upp tidigare åtgärder för att se vilka miljöeffekter de haft. Momenten är: 1. Fortsatt biotopvårdande åtgärder genom restaurering av forsarna uppströms Södra Hyttan 2. Utredning av möjligheten att proppa diken, återskapa våtmarker och en naturlig hydrologi i avrinningsområdet. 3. Hitta en lösning för vägtrumman öster om Skrivarvägen vilken utgör ett vandringshinder. 4. Uppföljning av utrivning av damm i Södra Hyttan bland annat med fokus på de punkter som inventerades 2013 5. I samråd med Länsstyrelsen och musselsakkunnig konsult skapa förutsättningar för att ev. flytta flodpärlmusslor från Grängshytteforsarna till Lankälven. 6. Justering av åtgärder vid utrivningen av Hyttdammen efter vårflod och sommartorka samt komplettera staketavgränsning med tanke på säkerhet för allmänheten vid bron. 7. Finansiering av projektledare för detta projekt men som även ska undersöka finansieringsmöjligheter och upprätta samarbeten för att få igång ett större vattenvårdsprojekt i Rastälvens avrinningsområde det kan t.ex. handla om ett LEADERprojekt eller finansiering från andra större fonder och liknande. 8. Insatser med volontärer kommer att utföras bl.a. som ett sätt att nå ut till allmänheten.

Södra HyttOmrådets IdéFörening
Södra Hyttan
181072
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående - övriga
3830
501-1592-2018

Relaterade projekt: LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

InfoProjektägareProjektnamnBeslutade medelValuta
Lidingö BåtförbundBåtbottentvätt Lidingö 722 125SEK
Norrtälje KommunKretsloppsanläggning för enskilda avlopp 473 600SEK
Vikingarnas Segelsällskap (VSS)Åtgärder för att minska användning av båtbottenfärger från en båtklubb 879 000SEK
Bygdegårdsföreningen Nyby kapellVA-anläggning Nyby Bygdegård 49 127SEK
Östra Dyviksudds VA-föreningMinireningsanläggning för Östra Dyviksudds VA-förening 40 375SEK
Svenska KryssarklubbenTömning av hålltankar Norrviken 110 000SEK
Vaxholms stadTvå tömningsstationer för toalettavfall från båtar 175 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länLatrinmottagning i bryggan Utö gästhamn 110 000SEK
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms länUtbyggnad av landtoaletter i skärgårdsmiljö 562 500SEK
Haninge kommunMobil tömningstank vid Huvudskär 75 000SEK
Tierps kommunReningsdammar i Tierp 95 000SEK
Östhammars kommunLatrinhantering och båttvätt i Öresundsgrepen 271 000SEK
Östhammars kommunPlanering av våtmark vid Östhammars reningsverk Lillfjärd 144 622SEK
Tierps kommunTömningsstation för båttoaletter i Ängskär 60 000SEK
Kiladalens VattenvårdsföreningEnskilda avlopp Kiladalen 500 000SEK

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut