Projektsida

Biotopvård i Albäcksån, Lindesbergs kommun

Genomförande av biotopvårdsåtgärder på en strömsträcka nedströms Kvarndammen i Gusselby.

Råsvalens Fiskevårdsområdesförening
Guldsmedshyttan
120000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående - övriga
3828
501-1588-2019

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut