Projektsida

Informationsträff om små avloppsanläggningar

Två informationsträffar hålls av miljöförvaltningen i samband med att fastighetsägare fått tillsynsbesök. Inför träffarna kommer miljöförvaltningen bland annat leta fram aktuell information om enskilda avlopp för att sedan redovisa under informationsträffarna.

Sydnärkes miljöförvaltning
Laxå
40000
SEK
2019 - 2020
Ingen övergödning
Försörjande
3827
501-1586-2019

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

Det finns inga offentliga dokument att visa.

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan
LOVA-Beslut