Projektsida

Aktiviteter under Laxens År 2019 - Laxens dag i Emån

Projektet syftar till att ta fram informationsmaterial, genomföra vattendragsvandringar och sprida kunskap om laxbestånden och älvarna till bland annat skolelever och allmänhet.

Ätrans Vattenråd EF
Mularp
60000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3826
1234-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.