Projektsida

SALMUS — Salmonid Fish and Freshwater Pearl Mussel Ecosystem Services and Biodiversity in the Green Belt of Fennoscandia

Projektets syfte är att öka kunskapen om och bidra till förbättrade levnadsmiljöer för arterna lax, öring och flodpärlmussla. Länsstyrelsen i Norrbotten kommer att anordna en workshop som syftar till att harmonisera metoder och insamling av data mellan de olika parterna i projektet. Utöver detta kommer några vattendrag i Norrbotten att undersökas genom åldersanalyser av flodpärlmussla, elfisken, genetiska studier av musslor, metall och vattenkemianalyser samt temperaturstudier. HaVs bidrag utgör en medfinansiering av EU-medel.

Länsstyrelsen Norrbotten
Luleå
388842
SEK
2019 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3809
1438-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.