Projektsida

Hållbart fiske genom kunskapsspridning

Bidraget ska bidra till ett hållbart fiske genom vetenskapsbaserad kunskapsspridning i frågor som Sverige driver internationellt, bland annat beståndsvård och minimimått.

Fiskesekreteriatet, FISH
Stockholm
2000000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3805
518-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.