Projektsida

Överlevnad på kort och lång sikt hos frisläppt (utkastad) lax (Salmo salar) i fiske med PushUp-fälla

Projektets syfte och mål är att studera överlevnaden hos utkastad lax som fiskats med PushUp-fälla och vittjats enligt traditionell och kommersiell praxis, både i direkt samband med utkast och på längre sikt. Målsättningen är att ta fram relevant kunskap och ge vetenskapligt underlag för beslut om undantag från landningsskyldigheten.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
1000000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Försörjande
3804
1281-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.