Projektsida

Sekretariat för selektivt och skonsamt fiske

Sekretariatet har till uppgift att bistå med att utforma vetenskapligt baserade frågeställningar och projekt, samt stå för vetenskaplig utvärdering av genomförda projekt. Idéer och frågeställningar för projekt kan inkomma från fiske, förvaltning och forskning.

Sveriges Lanbruksuniversitet, SLU
Lysekil
900000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3803
1280-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.