Projektsida

Spökfiskeprojekt Tanum

Det övergripande målet är att stärka de lokala bestånden av torsk, gråsej och bleka samt hummer genom att plocka upp förlorade fiskredskap. På så sätt gynnar vi yrkesfisket men även turistnäringsfisket och fritidsfisket. Syftet är att effektivt m.h. a. draggning med yrkesfiskare och dykning med proffsdykare samla in förlorade fiskredska främst hummertinor.

Tanums kommun
Tanumshede
1318400
SEK
2019 - 2022
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Reglerande och upprätthållande
3797
501-6393-2019

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan