Projektsida

Strategisk VA-plan för Ulricehamns kommun

Syftet med framtagandet av en VA-plan är att underlätta och samordna arbetet att uppnå en hållbar VA-försörjning inom Ulricehamns kommun. Projektet avser att peka ut strategier för planeringen av dagvatten, dricksvatten, kommunala reningsverk och enskilda avlopp. Målsättningen med projektet är att förbättra de kommunala vattenförekomsternas status. Sådan förbättring har även positiva inverkningar på vattenförekomster belägna nedströms. Vidare är målsättningen att möjliggöra, dels en förbättrad intern kommunikation inom kommunen med ett förvaltningsövergripande samarbete, dels extern kommunikation med andra aktörer som har påverkan på kommunens vattenförekomster.

Ulricehamns kommun
Ulricehamn
800000
SEK
2019 - 2020
Levande sjöar och vattendrag
Reglerande och upprätthållande
3796
501-4374-2019

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan