Projektsida

LOVA Strukturkalk Södermanlands län

Strukturkalkning av jordbruksmark för att förbättra stukturen i leran och öka infiltration av vatten i jordlagret därmed minska fosfor utsläpp i vattnetdrag

Skaraborgs Strukturkalkförening
1382820
SEK
2019 - 2020
Ingen övergödning & Giftfri miljö
Reglerande och upprätthållande
3795
501-1909-2019

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentLOVA-Beslut

Övriga dokument

Övriga dokument
LOVA- Ansökan