Projektsida

Konferens och utbildningsdagar för fisketillsyn inom Fisketillsyn Väst

Projektet har som mål att genomföra en konferens och utbildningsdagar för att utveckla fisketillsyn och kontroll inom området Fisketillsyn Väst (Vänern, Vättern och Kustvattenområdet i Västra Götalands och Hallands län).

Länsstyrelsen Västra Götaland
Göteborg
100000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3761
615-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.