Projektsida

Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE)

Projektet medfinansieras av HaV och syftar till att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem genom att demonstrera avancerad avloppsvattenreningsteknik och samtidigt förbättra det nya avloppsreningsverkets resurs- och energieffektivitet.

Lidköpings kommun
Lidköping
210316
EUR
2019 - 2022
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3760
2214-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.