Projektsida

WATERDRIVE

HaV medfinansierar projektet som syftar till att öka effektiviteten i vattenförvaltningen med fokus på minskad näringsbelastning från jordbrukslandskapet till Östersjön och "inland waters" genom stärkt kapacitet hos offentliga och privata organisationer/aktörer som arbetar med vattenkvalitetsfrågor.

Jordbruksverket
Jönköping
26562
EUR
2019 - 2021
Ingen övergödning
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3758
1385-18

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.