Projektsida

Utveckling av en plattform för hållbar blå ekonomi, innovation och näringslivsutveckling

Projektets syfte och mål är att etablera en nationell tillgänglig plattform för samverkan mellan aktörer inom forskning, innovation, näringsliv och förvaltning. Plattformen ska verka för utveckling av en hållbar blå ekonomi som svarar mot några av de utmaningar som samhället står inför.

Göteborgs universitet
Göteborg
6000000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3755
1260-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.