Projektsida

Arbete som stödjer Havs- och vattenmyndighetens vägledning inom miljöbalkens område

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna i Norrbottens län, Västernorrlands län samt Västra Götalands län för avsikt att arbeta med vägledning för tillsyn, prövning och omprövning av vattenverksamheter.

Länsstyrelsen Västernorrland
Härnösand
1290000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3753
927-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.