Projektsida

Arbete som stödjer Havs- och vattenmyndighetens vägledning inom miljöbalkens område

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna i Norrbottens län, Västernorrlands län samt Västra Götalands län för avsikt att arbeta med vägledning för tillsyn, prövning och omprövning av vattenverksamheter.

Länsstyrelsen Norrbotten
Luleå
1290000
SEK
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3752
815-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.