Projektsida

Verksamhet vid Havsmiljöinstitutet 2019

Havsmiljöinstitutet arbetar med att ta fram forskningsbaserad kunskap om miljötillståndet i haven runt Sveriges kuster. Institutets verksamhet stödjer arbetet med miljömålen: ”Hav i balans samt en levande kust och skärgård” och ”Ingen övergödning”.

Havsmiljöinstitutet, HMI
Göteborg
5000000
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3740
524-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.