Projektsida

ReArc Ecological Restoration of Artic Rivers

Havs- och vattenmyndigheten medfinansierar projektet vars mål år att restaurera påverkade vattendrag. För den svenska delen innebär detta främst att praktiskt restaureringsarbete kommer utföras i de mest värdefulla delarna av Luleälven, inklusive Linabäcken, tillsammans med berörda kommuner samt Vattenfall. Projektet syftar bland anant även till att utbyta kunskap och förbättra samverkan mellan de deltagande länderna Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Länsstyrelsen Norrbotten
Luleå
206669
EUR
2019 - 2019
Levande sjöar och vattendrag
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3739
142-17

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.