Projektsida

Svenskt deltagande i ICES WGSOCIAL

Bidraget innebär stöd för löne- och resekostnader för deltagande i ICES WGSOCIAL under 2019. Stödet bidrar till kostnader för att delta i ett möte med ICES WGSOCIAL planerat 11-15 mars 2019 samt uppföljning och återrapportering till Havs- och vattenmyndigheten.

Havsmiljöinstitutet, HMI
Göteborg
35358
SEK
2019 - 2019
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Tvärgående Försörjande, reglerande och upprätthållande
3738
772-19

Projektkarta

Befintliga dokument

Offentliga dokument

VisaOffentliga dokument
Öppna dokumentBeslut

Övriga dokument

Det finns inga övriga dokument att visa.